Додати фірму
Додати акціюПодати оголошення

ГОЛОВНА - Пошук по категорії - CO 85 Домішка для улаштування стяжок та штукатурок зі звукоізолюючим ефектомCO 85 Домішка для улаштування стяжок та штукатурок зі звукоізолюючим ефектом

CO 85 Домішка для улаштування стяжок та штукатурок зі звукоізолюючим ефектом
Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)
Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Телефон фірми:
(044) 490-51-20; 0-800-308-405

Регіон:
Україна

Ціна:

КАТЕГОРІЯ
Будівельні суміші

ПІДКАТЕГОРІЯ
Суміші для підлоги

CO 85 Домішка для улаштування стяжок та штукатурок зі звукоізолюючим ефектом

Для приготування розчинової суміші в умовах бетонозмішувального вузла або будівельного майданчика та улаштування стяжок підлоги (товщина шару від 40 до 100 мм), а також вирівнюючих штукатурок (товщина шару від 15 до 40 мм).

ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНОЇ СТЯЖКИ І РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ, ПРИГОТОВАНОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ Ceresit СО 85

з ефектом звукоізоляції

стійкa до утворення тріщин

легко наноситься і вирівнюється

можливе нанесення механізованим способом (стяжки)

технологічне пересування поверхнею можливе через 12 годин (стяжки)

висока паропроникність штукатурок

зручна і проста у використанні

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Домішка Ceresit CO 85 призначена для приготування розчи- нової суміші, що застосовується для улаштування стяжок на міжповерхових перекриттях. Забезпечує розчину звукоізо- люючий ефект при товщині шару не менше 60 мм, відносний індекс зниження наведеного рівня ударного шуму складає 14–15 дБ; при товщині шару не менше 40 мм відповідає ви- могам СНиП II-12-77 «Захист від шуму» у поєднанні з про- слойкою та рулонними покриттями підлоги (лінолеум на теп- лоізоляційній основі, ковролін).

Стяжки з використанням Ceresit СО 85 є досить міцною осно- вою для нанесення наступних елементів підлоги – прошарку Ceresit CN 69, керамічної плитки, ламінату, покриттів із ру- лонних матеріалів. У поєднанні з зазначеними шарами за- довольняє вимогам зі звукоізоляції при товщині шару 40 мм. Суміш необхідно наносити на міцні основи, що не деформу- ються.

Домішка Ceresit CO 85 ефективна для виготовлення штукату- рок, що застосовуються для вирівнювання неміцних основ – ніздрюватий бетон, неміцна цегляна кладка, ракушняк, вапно- піщаний розчин та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

Склад для стяжок: В 1 м3 цементно-піщаної розчинової суміші (складу 1:3) марочною міцністю не менше 20 МПа і заглибленням стандартного конуса не більше 9 см додати 25 кг домішки Ceresit CO 85 і ретельно перемішати протя- гом 7–8 хвилин.

Склад для штукатурок: Ceresit CT 29 + Ceresit CO 85 у співвідношенні (100:1,45) або цементно-піщаний розчин (1:3) із зануренням стандартного конуса 7 см у співвідно- шенні (100:1,45).

УВАГА! Максимальний ефект забезпечує використання ме- ханізмів, що дозволяють втягувати в суміш повітря під час пе- ремішування. Необхідно пам’ятати, що після додавання кон- центрату в суміш вона стає більш пластичною, показники за- глиблення стандартного конуса збільшуються на 1,5–2,0 см, а об’єм готової розчинової суміші збільшується на 15–20%.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється відповідно зі СНиП 3.04.01- 87, СНиП 2.03.13-88 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна

бути сухою й міцною, без очевидних пошкоджень. Перед за- стосуванням розчинової суміші основу  необхідно  очистити від пилу, бруду, масляних плям та інших речовин, що зменшу- ють адгезію розчину до основи. Потім основу слід зволожити водою.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

У готову розчинову суміш із заданими параметрами ввести Ceresit СО 85. Після ретельного перемішування отримана су- міш готова для нанесення.

Суміш можна подавати й наносити із застосуванням засобів механізації (улаштування стяжок) або вручну.

Нанесена суміш легко розрівнюється за допомогою глади- лок. За нормальних кліматичних умов (температура повітря +20 °С і відносна вологість 60%) через 12 годин можливе технологічне пересування поверхнею стяжки. Шар розчину необхідно оберігати від швидкого висихання і, при необхід- ності, зволожувати методом розпилення.

ПРИМІТКИ

Роботи  потрібно  виконувати  при  температурі  основи  від +5 °C до +30 °C. Усі наведені рекомендації є ефективними при температурі +20°С і відносній вологості повітря 60%. За інших умов технологічні параметри можуть змінитися. Приго- тована розчинова суміш з доданням Ceresit CO 85 містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну ре- акцію, тому при роботі необхідно берегти очі та шкіру. У випадку потрапляння суміші в очі необхідно негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

На площах понад 20 м2 у стяжках з домішкою Ceresit CO 85 необхідно виконувати деформаційні шви. На основах із таки- ми швами необхідно їх продублювати. Крім вищевикладеної інформації про способи застосування матеріалу, при роботі з ним варто керуватися чинними нормативними документами щодо улаштування підлог і виконання штукатурних робіт. Застосування матеріалу не завдає труднощів за умови до- тримання правил, викладених у цьому технічному описі.

У випадку використання матеріалу в умовах, що не наведені в цьому технічному описі, слід самостійно провести випробу- вання або звернутися за консультаціями до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій закритій упаковці у сухих приміщеннях 24 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА

Суміш Ceresit СO 85 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМІШКИ ТА ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНОЇ СТЯЖКИ, ПРИГОТОВАНОЇ НА ЇЇ ОСНОВІ

Склад: суміш мінеральних наповнювачів й органічних добавок

Час використання суміші: до 120 хвилин

Температура основи: від +5 °С до +30 °С

Готовність розчину для технологічного пересування: 12 годин

Улаштування покриттів: через 7 діб

Міцність на стиск через 28 діб: понад 15,0 Н/мм2

Міцність на згин через 28 діб: понад 3,0 Н/мм2

Витрата домішки: 25 кг домішки на 1 м3  цементно-піщаної розчинової суміші складу 1:3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТУКАТУРКИ, ПРИГОТОВАНОЇ  З  ЗАСТОСУВАННЯМ ДОМІШКИ CERESIT СО 85

Зниження міцності на стиск по відношенню до вихідної: на 25–30 %

Паропроникність збільшується: на 60–70 %

Пофарбування поверхні штукатурки:

  • на основі Ceresit СТ 29 та Ceresit СО 85: через 3 доби
  • на основі цементно-піщаного розчину і Ceresit СО 85: через 7 діб

ТУ У В.2.7-26.6-21685172.002-2002

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність домішки Ceresit CO 85 за- значеним технічним характеристикам при дотриманні пра- вил транспортування, зберігання, приготування та нанесен- ня, наведених в описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його за- стосування в інших цілях та умовах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.

Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

Додатковий опис:

www.ceresit.uaПодібні товари/послуги


ОГОЛОШЕННЯ

ГОЛОВНА - Пошук по категорії - CO 85 Домішка для улаштування стяжок та штукатурок зі звукоізолюючим ефектом


Реклама:Реклама:

Технічні рішення

Тепла підлога

Правильный ремонт в новостройке: выбор напольных покрытий и дверей

Вказівки з монтажу мінеральної ізоляції URSA у тишарові стіни з облицюванням цеглою.

Міфи зовнішнього утеплення панельних будинків

Рекомендації з монтажу плит URSA XPS при зведенні пласкої інверсійної покрівлі

Кладка блоків

Ароматний затишок кухні

Сферы применения пенополистирола

Рекомендації з монтажу плит URSA XPS при зведенні пласкої традиційної покрівлі

Зовнішнє утеплення з штукатурним покриттям

Відео

КНАУФ-Трибон

Ceresit CX 5 Экспресс-цемент

Применение штукатурной смеси КНАУФ МП-75

Устройство наливных полов КНАУФ Флисэстрих

Штукатурка КНАУФ НР Старт и шпаклевка КНАУФ НР Финиш

Применение штукатурной смеси КНАУФ Ротбанд

Монтаж сухой стяжки основания пола КНАУФ-суперпол