Додати фірму
Додати акціюПодати оголошення

ГОЛОВНА - Пошук по категорії - CF 97 Дисперсійне поліуретанове покриттяCF 97 Дисперсійне поліуретанове покриття

CF 97 Дисперсійне поліуретанове покриття
Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)
Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Телефон фірми:
(044) 490-51-20; 0-800-308-405

Регіон:
Україна

Ціна:

КАТЕГОРІЯ
Будівельні суміші

ПІДКАТЕГОРІЯ
Суміші для підлоги

CF 97 Дисперсійне поліуретанове покриття

ВЛАСТИВОСТІ

двокомпонентне

стійке до УФ-випромінювання

низька в’язкість

легко наноситься

висока механічна стійкість

зносостійке

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ceresit CF 97 – це двокомпонентне водорозчинне покриття на основі поліуретану, стійке до УФ-випромінювання, від- значається низькою в’язкістю, може постачатися в прозоро- му або зафарбованому вигляді. Ceresit CF 97 завдяки своїй низькій в’язкості може з легкістю проникати в матеріал ос- нови, що фарбується. Він має високі адгезійні властивості на поверхнях з низькою абсорбуючою здатністю. Продукт лег- ко наноситься й очищається з інструменту. Стійкий до пріс- ної води, морської води та стічних вод (залежно від товщини шару). Продукт також стійкий до мінерального масла, зма- щувальних матеріалів, бензину, більшості розведених кис- лот і основ, розчинів солей. Продукт відзначається високою стійкістю до ультрафіолету та погодних змін. Захисний шар Ceresit CF 97 має високу механічну стійкість і після повного затвердіння збільшує зносостійкість і стійкість до подряпин обробленої поверхні. Ceresit CF 97 можна застосовувати як всередині, так і зовні приміщень, безпосередньо на належ- ним чином оброблену ґрунтовкою бетонну поверхню або на самовирівнювальні полімерні покриття, такі як поліуре- тан, епоксидні та інші схожі матеріали.

Можна наносити на самовирівнювальні поліуретанові по- криття, наприклад, Ceresit CF 91.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Перед початком робіт необхідно перевірити міцність і несучу здатність поверхні. Бетонну поверхню слід очистити від пилу, штукатурки, бруду та видалити неміцні ділянки. Поверхню піддають піскоструминній обробці (чи подібній) або очища- ють механічним шліфуванням, потім пилососом. Така підго- товка забезпечить адгезію, шорсткість і абсорбуючу здат- ність поверхні. Механічне шліфування необхідне для підго- товки поверхні з високою щільністю (вакуум-бетон або роз- чин з поверхневим зміцненням). На поверхнях, які містять ок- сид магнію, необхідно видалити шар воску або масла. Після підготовки поверхні її когезійна міцність повинна бути на рів- ні 1,5 Н/мм2 (мінімальне значення – 1,0 Н/мм2). Вологість не повинна перевищувати 4% для підлог на основі бетону. Залишкова вологість в ангідритових розчинах повинна бути нижче 1%. Можна скоротити час очікування перед нанесен- ням покриття шляхом використання відповідних ґрунтовок (профіль Basic або профіль PLUS) для бетонних основ із за- лишковою вологістю. Температура основи повинна бути хоча б на 3 °С вища за точку роси. Оброблені поверхні повин- ні бути захищені від негативного тиску води, який може бути в основі.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ceresit CF 97 упакований у дві окремі банки: компонент А (смола) і компонент В (затверджувач) відповідно до про- порції їхнього змішування. Вміст контейнера В повністю ви- ливають в контейнер А. Для отримання однорідної суміші їх потрібно змішати електричним міксером на невеликій швид- кості (300 обертів за хвилину). Матеріал з дна та стінок контейнера також необхідно розмішати. Через 3 хвилини змішування у суміші повинні бути однорідні структура та ко- лір. Змішаний матеріал не використовують безпосередньо з оригінального контейнера. Суміш потрібно перемістити в ін- ший чистий контейнер і перемішати знову протягом ще од- нієї хвилини. Температура основи повинна бути від +15 °С до  +25  °С.

ЗАСТОСУВАННЯ

Замішаний Ceresit CF 97 наносять на приготовлену поверхню за допомогою скребка з гумовою насадкою або валиком. Найкращий результат досягається за умови використання ва- ликів для лакування паркету, які призначені спеціально для диспергованих у воді систем та не залишають ниток. Також можна наносити за допомогою відповідної системи розпилю- вання. Щоб не залишати слідів нанесення «навхлистом», че- рез 8–10 хвилин необхідно знову прокатати поверхню вали- ком, в іншому випадку буде видно сліди валика. Якщо час на- несення наступного шару перевищено або матеріал нано- ситься на старі покриття чи на відновлені поверхні, рекомен- дується перед нанесенням відшліфувати поверхню. Кількість використаної суміші – 100–150 г/м2   на одне нанесення, однак, ця величина може відрізнятися залежно від властивостей основи. Для того, щоб покращити зовнішній вигляд, механічні та хімічні характеристики продукту, необхідно нанести дру- гий шар суміші (з урахуванням часу нанесення наступного шару). Витрата на цей шар складає також 100–150 г/м2. Не слід надмірно використовувати матеріал, оскільки може від- бутися піноутворення.

Крім температури навколишнього середовища, слід також враховувати температуру основи. При низькій температурі хімічні реакції проходять повільніше. У такому разі час нане- сення наступного  шару  і час  для  відкриття руху  пішоходів збільшуються. Більше того, збільшиться також витрата на квадратний метр внаслідок збільшення в’язкості суміші. У ви- падках, коли температура навколишнього середовища висо- ка, хімічна реакція проходить швидше і, як результат, робо- чий час скорочується. Також під час нанесення слід врахову- вати відносну вологість повітря. Для того, щоб Ceresit CF 97 повністю затвердів, середня температура основи не повинна бути нижчою за температуру навколишнього середовища. Після нанесення матеріалу поверхню необхідно берегти від прямого контакту з водою протягом 24 годин (при температу- рі +23 °С і вологості повітря 50%). Якщо на поверхні основи потрапила вода, може відбутися спінювання.

ПРИМІТКИ

Роботи слід виконувати при температурі від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря не вище 85%. Усі вищезазначе- ні рекомендації ефективні при температурі +23 °С та відносній вологості повітря 50%. В інших умовах технологічні пара- метри можуть змінюватися. Під час роботи необхідно за- хищати очі та шкіру. У випадку потрапляння про- дукту в очі негайно промити їх водою та звернутися за консультацією до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом слід  користуватися  діючою  нормативною  документацією з улаштування поліуретанових покриттів підлог. У випадку ви- користання матеріалу в умовах, не зазначених у технічному описі, слід самостійно провести тестові випробування або звернутися за консультацією до виробника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях при темпера- турі від +15 °С до +25 °С – 6 місяців від дати виготовлення, за- значеної на упаковці. Берегти від дії прямих сонячних променів. Берегти від заморожування!

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА

Дисперсійне поліуретанове покриття Ceresit CF 97 фасується у металеві відра по 4 кг (компонент А), 0,8 кг (компонент В).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип зв’язувального матеріалу:

поліуретан

 

Густина (25 °C) (DIN 53217):

прозорий, г/см3

мат.

напівмат.

глянець

 

основний компонент:

1,02 ± 0,05

1,01 ± 0,05

 

 

суміш:

1,04 ± 0,05

1,03 ± 0,05

 

 

зафарбований, г/см3

мат.

напівмат.

глянец

 

основний компонент:

1,03 ± 0,05

1,08 ± 0,05

1,18 ± 0,05

 

суміш (залежно від кольору):

1,04 ± 0,05

1,09 ± 0,05

1,17 ± 0,05

В’язкість (25 °C):

прозорий, mPas

мат.

напівмат.

глянець

 

основний компонент:

300 ± 80

150 ± 50

 

 

суміш:

600 ± 80

330 ± 50

 

 

зафарбований, mPas

мат.

напівмат.

глянець

 

основний компонент:

400 ± 250

750 ± 250

700 ± 250

 

суміш (залежно від кольору):

750 ± 250

1650 ± 250

1300 ± 250

Пропорція змішування: 5:1 (за масою)

Життєздатність: прилизно 6 год (5 кг упаковка) при +20 °C Час нанесення 2-го шару: мінімум 24 год, максимум 48 год (при +20 °C)

 Час висихання:

  • 150 мм товщина мокрої плівки: сухий дотик – приблизно 1 год
  • вологість повітря 50%: відкрито для руху – приблизно 6–8 год

Повне затвердіння: 7 днів при +20 °C

Температура нанесення:від +5 °C до +30 °C

Допустима відносна вологість повітря: 40–85%

Колiр: прозорий кольори RAL/за вимогою

Поверхня: напівматова

Витрата: 100–150  г/м2

Очищення інструментів: відповідними чистячими засобами

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність Ceresit CF 97 зазначеним технічним характеристикам при виконаннi правил транспор- тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех- нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра- вильне використання матерiалу, а також за його застосуван- ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попе- редні описи вважати недійсними.

Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

Додатковий опис:

www.ceresit.uaПодібні товари/послуги


ОГОЛОШЕННЯ

ГОЛОВНА - Пошук по категорії - CF 97 Дисперсійне поліуретанове покриття


Реклама:Реклама:

Технічні рішення

Негорюча тепло-, звукоізоляція фасаду: сучасне рішення

Зроби це сам - Весняна метаморфоза

Камінний вентилятор

Наружное утепление фасадов в Киеве от компании LUX-FASAD

Рекомендації з монтажу плит URSA XPS при зведенні пласкої інверсійної покрівлі

До опалювального сезону готуйсь!

Подарунок домашньому улюбленцю

Інструменти, необхідні для фарбування

Teflon® – не лише на сковорідці

Роллетные гаражные ворота стоит ли экономить?

Відео

Штукатурка КНАУФ НР Старт и шпаклевка КНАУФ НР Финиш

Ceresit CX 5 Экспресс-цемент

Применение штукатурной смеси КНАУФ Ротбанд

Применение штукатурной смеси КНАУФ МП-75

Монтаж сухой стяжки основания пола КНАУФ-суперпол

КНАУФ-Трибон

Устройство наливных полов КНАУФ Флисэстрих