Додати фірму
Додати акціюПодати оголошення


Будівельні суміші -

Суміші для ремонту та захисту конструкцій
ВИРОБНИК / ПРОДАВЕЦЬ

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)
BOLIX
Sika (ООО "Сика Украина")
ТОВ "Н-ГРУП"
ТОВ ТД "УКРХІМ"ГОЛОВНА - Пошук по категорії


НАЗВАПРИЗНАЧЕННЯВИРОБНИК / ПРОДАВЕЦЬ

СF 33 Акрилова фарба для підлоги

СF 33 Акрилова фарба для підлоги

Ціна:

Акрилова фарба для підлоги Ceresit CF 33 застосовується з метою підвищення стійкості конструкції підлоги до меха- нічних впливів, полегшення чищення та догляду за підлога- ми, для кольорового оформлення підлог. Використовується для фарбування підлоги на балконах, у складських і вистав- кових приміщеннях, офісах, передпокоях тощо. Не слід за- стосовувати для облаштування покриттів підлоги, яка екс- плуатується в умовах впливу хімічно агресивного середови- ща та тривалого впливу вологи.

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

СF 34 Декоративно-захисне покриття

СF 34 Декоративно-захисне покриття

Ціна:

Епоксидна композиція Ceresit CF 34 застосовується всередині та зовні будинків і споруд, що експлуатуються як у звичайних умовах, так і в умовах постійної вологості: для декоративного захисту стін і підлог складських примі- щень, виробничих складів, гаражів, терас, балконів, критих алей та ін.; для облаштування покриттів промислових підлог (допускаєть- ся вплив помірних механічних навантажень); для гідроізоляції бетонних ємностей у комплексі з Ceresit CR 65 (басейни, резервуари д

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

СF 35 Епоксидне покриття

СF 35 Епоксидне покриття

Ціна:

Епоксидне покриття Ceresit CF 35 призначене для облашту- вання покриттів підлоги в гаражах, багатоярусних стоянках, ремонтних приміщеннях автозаправних та сервісних стан- цій, ангарах для літаків, приміщеннях для виробництва та зберігання солі, мінеральних добрив, мастил. Можливе за- стосування для облаштування покриттів підлог у складах зберігання паливно-мастильних матеріалів, навантажу- вальних платформ і т. д.

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

CO 81 Засіб для захисту від капілярної вологи

CO 81 Засіб для захисту від капілярної вологи

Ціна:

Засіб Ceresit CO 81 застосовується для об’ємної гідрофобі- зації будівельних конструкцій, а також як комплексне рішен- ня разом із матеріалами групи Ceresit CR. Ефективний для улаштування відсічної гідроізоляції в сухих і вологих кладках за відсутності прямого впливу води на гідрофобізованій шар кладки в умовах експлуатації. Засіб застосовується для під- вищення ефективності гідроізоляційних покриттів із викорис- танням Ceresit CR 65 або Ceresit CR 66.

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

СD 22 Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш

СD 22 Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш

Ціна:

Призначена для відновлення несучої здатності та ремонту ло- кальних пошкоджень залізобетонних і бетонних будівельних конструкцій. Застосовується для вирівнювання поверхонь конструкцій та виправлення їхніх дефектів, зокрема для залі- зобетонних конструкцій басейнів, резервуарів тощо шаром від 30 до 100 мм завтовшки за одне нанесення. У разі вирів- нювання більш глибокої нерівності рекомендується додавати до 30% фракціонованого гранітного відсіву фракції 2–8 мм. Не застосовувати для ремонту цемент

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

СD 23 Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш

СD 23 Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш

Ціна:

Призначена для улаштування адгезійних шарів при ремонті та відновленні залізобетонних і бетонних будівельних кон- струкцій із товщиною шару від 3 до 5 мм. Застосовується як штукатурка та шпаклівка при вирівнюванні бетонних і залі- зобетонних поверхонь із товщиною шару від 3 до 10 мм. Не застосовувати для ремонту цементно-вапняних, цемен- тно-піщаних, гіпсових та інших штукатурок, як штукатурку по основах із цегли, каменю, легкого бетону і т. д.

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

СD 24 Полімерцементна шпаклівка

СD 24 Полімерцементна шпаклівка

Ціна:

Суміш Ceresit CD 24 призначена для ремонту та підготовки під оздоблення бетонних і залізобетонних основ, у тому чис- лі об’єктів транспортного будівництва, що піддаються впливу навантажень РСС I, РСС II та РСС III. Ефективна при ремонті тріщин, раковин, каверн та інших локальних дефектів на по- верхні залізобетонних і бетонних основ товщиною шару до 5 мм. Не застосовувати для вирівнювання та ремонту основ із легкого бетону. Ceresit CD 24 є складовим елементом системи відновлення та захисту бе

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

СD 25 Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш

СD 25 Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш

Ціна:

Суміш Ceresit CD 25 призначена для ремонту та відновлення бетонних і залізобетонних основ, у тому числі об’єктів транс- портного будівництва, що піддаються впливу навантажень РСС I, РСС II та РСС III. Ефективна при ремонті відколів, пус- тот, раковин, нерівностей та інших локальних дефектів на по- верхні залізобетонних і бетонних основ товщиною шару до 30 мм. Не застосовувати для вирівнювання та ремонту основ із легкого бетону та основ, що піддаються значним механіч- ним впливам. Ceresit CD 2

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

СD 30 Полімерцементний адгезійний і антикорозійний розчин

СD 30 Полімерцементний адгезійний і антикорозійний розчин

Ціна:

Полімерцементний розчин Ceresit CD 30 призначений для ан- тикорозійного захисту сталевої арматури, а також застосову- ється як адгезійний шар для бетонних і цементних основ при нанесенні ремонтних сумішей Ceresit СD 25 або Ceresit СD 22 і полімерцементної шпаклівки Ceresit СD 24 під оздоблення при виконанні робіт із ремонту залізобетонних конструкцій, у тому числі об’єктів транспортного будівництва, що підда- ються впливу навантажень РСС I, РСС II та РСС III. Ceresit CD 30 є складовим елемент

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

СD 31 Епоксидна ґрунтовка

СD 31 Епоксидна ґрунтовка

Ціна:

Епоксидна ґрунтовка Ceresit СD 31 призначена для захисту металевої арматури та закладних деталей при відновленні будівельних конструкцій. Застосовується для з’єднання збірних будівельних елементів із залізобетону та бетону, склею- вання бетонних і сталевих виробів. Можливе використання для улаштування захисного покриття, стійкого до впливу аг- ресивного середовища та значних механічних навантажень, на підлогах. Не застосовувати в якості захисного покриття зовні будівель, оскільки суміш піддаєтьс

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

CR 61 Реставраційна штукатурка (стартова)

CR 61 Реставраційна штукатурка (стартова)

Ціна:

Штукатурка Ceresit CR 61 призначена для влаштування стартового (вирівнюючого) шару в реставраційних систе- мах при відновленні конструкцій пам’ятників архітектури. Ефективна при вирівнюванні та відновленні вологих та за- солених поверхонь із цегли та бетону, в тому числі і стін під- валів будинків. Може застосовуватися на основах з низьки- ми показниками міцності і високим ступенем засоленості. Вміст спеціальних наповнювачів дозволяє забезпечити ви- сокі технологічні властивості та знизити імові

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

CR 62 Штукатурка реставраційна спеціальна

CR 62 Штукатурка реставраційна спеціальна

Ціна:

Штукатурка Ceresit CR 62 призначена для реставрації фаса- дів та внутрішніх стін історичних будівель з низькою міцністю поверхні огороджуючих конструкцій, оштукатурювання во- логих та засолених поверхонь цегляної кладки, відновлення вологих та засолених поверхонь штукатурок, у тому числі на внутрішніх стінах підвалів. Суміш ефективна для оштукатурювання конструкцій після їхньо- го захисту від капілярної вологи за допомогою Ceresit СО 81. Не використовується на гіпсових основах, на підлогах, а

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

CR 64 Шпаклівка для систем реставрації

CR 64 Шпаклівка для систем реставрації

Ціна:

Шпаклівка Ceresit CR 64 застосовується для підготовки повер- хні реставраційних штукатурок Ceresit CR 62 та Ceresit CR 63 під фарбування. Властивості Ceresit CR 64 дозволяють забез- печити високоякісну поверхню реставраційних, а також тра- диційних цементно-піщаних та цементно-вапняних штукату- рок. Наявність у рецептурі спеціальних наповнювачів забез- печує високу технологічність розчинової суміші і знижує імо- вірність виникнення сольових розводів на розчині. Максимальна товщина шару шпаклі

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

BOLIX WB

BOLIX WB

Ціна:

Однокомпонентний розчин на основі цементу, модифікованного полімером та армувальним волокном. Використовується для заповнення виямок в бетоні та армованних бетонах. Використовується для заповнення дефектів викликаних корозією бетону, а також механіним пошкодженням та відбризгами обшивки при корозії армувальної сталі.

BOLIX

BOLIX

BOLIX SPN

BOLIX SPN

Ціна:

Однокомпонентна суха суміш шпатлівки на основі цементу модифікованного полімером. Використовується для тонкошарового вирівнювання та вигладжування бетонних поверхонь перед нанесенням малярних шарів (силіконова фарбра BOLIX SIL, сілікатна фарба BOLIX SZ, двохкомпонентна фарба для бетону BOLIX BET).

BOLIX

BOLIX

BOLIX AKO

BOLIX AKO

Ціна:

Однокомпонентний препарат світло-червоного кольору, що містить цемент модифікований полімером та інгібітор корозії. Використовується для антикорозійного захисту армувальної сталі в бетоні.

BOLIX

BOLIX

BOLIX SCS

BOLIX SCS

Ціна:

Однокомпонентний препарат, що містить цемент модифікований полімером. Препарат використовується для виконання зчіплюючого шару між старою бетонною основою та новим ремонтним розчином BOLIX WB.

BOLIX

BOLIX

BOLIX W

BOLIX W

Ціна:

Використовується для ремонту мінеральних основ всередині та зовні будівель. Використовується для вирівнювання дефектів, поглиблень та тріщин на стінах, штукатурках, безшовних цементних підлогах та підложках /цементних та ангідридних/ під самовирівнюючі суміші. Використовується для приклеювання блоків та елементів з комірчастого бетону.

BOLIX

BOLIX

SikaTop®-Armatec 110 EpoCem (A+B+C)

SikaTop®-Armatec 110 EpoCem (A+B+C)

Ціна:

Для защиты открытой арматуры при ремонте железобетонных конструкций Как клеящий слой на минеральных и стальных основаниях, а так же при укладке новых клеящих слоёв раствора или бетона на старых основаниях. Как клеящий слой для поверхности элементов мостовых конструкций c укладкой ремонтных растворов методом мокрым по мокрому Как клеящий слой для дополнительного противохлоридного барьера при ремонте объекта, который находятся под воздействием хлоридов

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika (ООО "Сика Украина")

Sikagard®-720 EpoCem (A+B+C)

Sikagard®-720 EpoCem (A+B+C)

Ціна:

Для шпаклевки и защиты минеральных вертикальных и горизонтальных поверхностей Как тонкослойная (0,5-3 мм) защитная шпаклевка для элементов мостовых конструкций. Как временный гидробарьер При толщине 1 мм как окончательное, твердое покрытие, которое находится под воздействием пешеходного движения

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika®Monotop®-412 NNFG

Sika®Monotop®-412 NNFG

Ціна:

Пригоден для реставрационных работ Пригоден для структурного усиления Пригоден для повышения защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре Протестировано нанесение материала для ремонта конструкций, находящихся под воздействием динамических нагрузок

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika® MonoTop®-612

Sika® MonoTop®-612

Ціна:

Раствор для ремонта любых бетонных и железобетонных конструкций. Пригоден для ремонта вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностей. Для нанесения ручным способом. Для механизированного ремонта «мокрым» набрызгом

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika® MonoTop®-614

Sika® MonoTop®-614

Ціна:

Раствор для ремонта любых бетонных и железобетонных конструкций. Пригоден для ремонта вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностей. Для нанесения ручным способом. Для механизированного ремонта «мокрым» набрызгом

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika® MonoTop®-910 N

Sika® MonoTop®-910 N

Ціна:

Может быть использован как клеящий слой для ремонтных растворов системы MonoTop 600 и других цементных ремонтных материалов как антикоррозионное покрытие для арматурной стали, в условиях воздействия окружающей среды и хлоридов

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika® MonoTop®-620

Sika® MonoTop®-620

Ціна:

Пригоден для выравнивания и шпаклевки вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностей. Для выравнивания поверхностей бетона и её уплотнения при помощи закрытия пор, трещин и изъянов. Для выравнивания неровностей, которые возникают в результате демонтажа опалубки, а так же, как выравнивающий слой перед нанесением защитных покрытий. Для использования внутри и снаружи помещений

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika (ООО "Сика Украина")

SikaTop®-109 ElastoCem (A+B)

SikaTop®-109 ElastoCem (A+B)

Ціна:

Защита и гидроизоляция фундаментов и подземных сооружений; герметизация водяных резервуаров и других емкостей; герметизация и выравнивания поверхностей с трещинами; основание под эластичное покрытие; гидроизоляция балконов и террас перед приклеиванием керамической плитки;

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika (ООО "Сика Украина")

Sikagard®-702 W Aquaphob

Sikagard®-702 W Aquaphob

Ціна:

В качестве пропитки различных минеральных оснований для защиты от дождей и доступа воды.

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika (ООО "Сика Украина")

Sikagard®-715 W

Sikagard®-715 W

Ціна:

Для полного удаления мхов, лишайников, плесени, водорослей и других организмов с большинства оснований внутри и снаружи зданий

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika (ООО "Сика Украина")

Sikagard®-703 W

Sikagard®-703 W

Ціна:

Для гидрофобизирующих, водоотталкивающих покрытии фасадов и защиты строительных материалов от дождевой воды.

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika (ООО "Сика Украина")

Sikagard®-680 S

Sikagard®-680 S

Ціна:

Защита и усиление прочности строительных элементов из бетона и асбестоцемента, особенно фасадов Защищает бетон от воздействия агрессивных сред, обеспечивает эффект самоочистки обработанных поверхностей и не влияет на особенности текстуры

Sika (ООО "Сика Украина")

Sika (ООО "Сика Украина")
Реклама:Технічні рішення

Камінний вентилятор

Зовнішнє утеплення з штукатурним покриттям

Различие между нержавеющей и оцинкованной сталью

Стіни підвальних та цокольних приміщень.

Ідеально рівна стеля

До опалювального сезону готуйсь!

МОЙ ТЕПЛЫЙ ДОМ: внутреннее утепление

Початок будівництва: перелік важливих деталей, які треба знати про інтер'єр вашого дому

Паз-гребінь

Как правильно ухаживать за пластиковыми окнами

Відео

Применение штукатурной смеси КНАУФ Ротбанд

Устройство наливных полов КНАУФ Флисэстрих

Применение штукатурной смеси КНАУФ МП-75

Ceresit CX 5 Экспресс-цемент

КНАУФ-Трибон

Монтаж сухой стяжки основания пола КНАУФ-суперпол

Штукатурка КНАУФ НР Старт и шпаклевка КНАУФ НР Финиш