Додати фірму
Додати акціюПодати оголошення

ГОЛОВНА - Нормативні документи - ДСТУ Б В.2.8-8-96


ДСТУ Б В.2.8-8-96 Машини та обладнання для механізації штукатурніх робіт в будівництві

Дата набрання чинності: 1997-01-01


1 Галузь застосування

Цей стандарт поширюється на машини та обладнання, що використовуються в будівництві при виконанні штукатурних робіт із застосуванням будівельних розчинів та сухих сумішей.

Даний стандарт встановлює загальні технічні вимоги до конст­рукції машин та обладнання під час їх проектування, виготовлення, експлуатації, транспортування та зберігання.

Вимоги даного стандарту є обов'язковими для підприємств та організацій, що діють на території України, а також для громадян — суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності, які розробляють, виготовляють та експлуатують вказані машини та обладнання (в подальшому за текстом — машини).

Вимоги даного стандарту поширюються на вироби, що розроб­ляються після введення його в дію.

2 Нормативні посилання

В цьому стандарті використані посилання на такі документи:

ГОСТ 2.601-68

ЕСКД. Эксплуатационные документы.

Технические требования

ГОСТ 9.014-78

ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий.

Общие требования.

ГОСТ 9.032-74

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные.

Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.104-79

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные.

Группы условий эксплуатации.

ГОСТ 9.301-86

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические.

Общие требования

ГОСТ 9.303-84

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические

неорганические.

Общие требования к выбору

ГОСТ 9.305-84

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические

неорганические.

Операции технологических процессов получения покрытий.

ГОСТ 9.402-80

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные.

Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88

 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к         

 воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012-90

 ССБТ. Вибрационная безопасность.

Общие требования

ГОСТ 12.1.019-79

 

 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

 номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.030-81

 

 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 

 зануление

ГОСТ 12.2.003-91

 

 ССБТ. Оборудование производственное.

 Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75

 

 ССБТ. Изделия электротехнические.

 Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.040-79

 

 ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные.  

 Общие требования безопасности к конструкции

ГОСТ 12.2.049-80

 

 ССБТ. Оборудование производственное.

 Общие эргонометрические требования

ГОСТ 12.2.064-81

 

 ССБТ. Органы управления производственным  

 оборудованием. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009-83

 

 ССБТ. Пожарная техника для объектов. Основные виды.  

 Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.026-76

 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 27.002-89

 

 Надежность в технике. Основные понятия.

 Термины и определения

ГОСТ 27.410-87

 

 Надежность в технике. Методы контроля показателей 

 надежности и планы контрольных испытаний на надежность.

ГОСТ 2405-88

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры,

тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия.

ГОСТ 2991-85

Ящики дощатые, неразборные для грузов массой до 500 кг.

Общие технические условия

ГОСТ 5802-86

Растворы строительные. Методы испытаний.

ГОСТ 14192-77

Маркировка грузов.

ГОСТ 15150-69

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,  хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 18698-79

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом.

Технические условия

ГОСТ 28013-89

Растворы строительные.

Общие технические условия.

ДСТУ 2860-94

Надійність в техніці.

Терміни та визначення

ДБН В.2.8-3-95

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент.

Технічна експлуатація будівельної техніки.

СНиП ІІ-4-79

Естественное и искусственное освещение.

ДНАОП 0.00-4.12-94

Типове положення по навчанню, інструктажу та перевірці

знань працівників з питань охорони праці

3 Визначення

3.1 В цьому стандарті застосовують такі терміни та визначення.

3.1.1 Питома маса виробу — показник матеріаломісткості, який характеризує масу уречевлених у виробі матеріалів на одержання одиниці певного корисного ефекту від його використання за призна­ченням (відношення маси виробу до основного показника виробу).

3.1.2 Питома витрата палива, енергії або повітря — показник, який характеризує реальну витрату палива, енергії та повітря на одержання корисного ефекту від їх використання за призначенням (відношення витрати палива, енергії та повітря до основного показника виробу).

3.1.3 Рухомість розчину — здатність (властивість) розчинної суміші приймати форму заповнюваного простору за певний проміжок часу.


Введіть символи з зображення:


Реклама:


Реклама:

Технічні рішення

Системы утепления: ошибки и последствия

Как утеплить подвал?

Роллетные гаражные ворота стоит ли экономить?

Стіни підвальних та цокольних приміщень.

Рекуперація

Як можна легко та зручно забити малі та тонкі цвяхи?

Теплоизоляция подвалов

Подарунок домашньому улюбленцю

Зовнішнє утеплення з штукатурним покриттям

Інструменти, необхідні для фарбування

Відео

Межкомнатные перегородки из КНАУФ-гипсоплит

TYTAN Professional 65 Пена профессиональная зимняя

КНАУФ-Трибон

Скатний дах. Теплофізика

Навчальний фільм по застосуванню готової кольорової фарби Śnieżka Nature

Монтаж систем КНАУФ-Теплая стена

Герметизация кровли и водостока с TYTAN Professional

Перший ряд блоків YTONG

Мультипор. Інструкція з проведення робіт

Стіни фундаменту YTONG