Додати фірму
Додати акціюПодати оголошення

Технічні рішення

ГОЛОВНА - Технічні рішення


Вода чи антифриз?

На сьогоднішній день на ринку України існує велика кількість пропозицій антизамерзаючих рідин, рекомендованих продавцями для використання в системах опалення.

Спробуємо розібратися, наскільки застосовувані антизамерзачі рідини в системах опалення з теоретичної та практичної сторони.

Нормативні документи

Застосування охолоджувальних рідин регламентує - ГОСТ 28084-89 «Рідини охолодні низькозамерзаючі. Загальні технічні умови »- він нормує основні показники охолоджувальних рідин на основі етиленгліколю (концентрату, ОЖ-40, ОЖ-65): зовнішній вигляд, щільність, температуру початку кристалізації, корозійний вплив на метали, піноутворювання, набухання гуми і т.д. У ГОСТі не обмовляється склад і концентраця присадок, а також змішуваність рідин. Це, а також колір охолоджуючої рідини вибирає виробник. Випуск охолоджувальних рідин виробником проводиться на підставі самостійно розроблених ТУ.

Нормативної документації про рідини які містять солі та пропілен не виявлено.

Нормативних документів що регламентують умови ресурсних випробувань не існує. Випробування під повним тепловим навантаженням теплогенератора дорогі (250 000 - 500 000 грн) і тривалі (6-12 місяців), тому практично не проводяться. Висока вартість випробувань складається з вартості теплогенератора, випробувального стенду, споживаного газу і мережної води для охолодження теплообмінника, а так само відведення стоків. Після проведення випробувань теплогенератор та елементи системи піддаються руйнівнівному аналізу та непридатні до подальшого використання.

СНиП 2.04.05-91 "Опалення, вентиляція і кондиціонування» регламентує застосування добавок в системах опалення наступним чином:

3.3. Для систем опалення слід застосовувати в якості теплоносія, як правило, воду; інші теплоносії допускається застосовувати при техніко-економічному обгрунтуванні. Для будівель з періодично працюючими системами опалення допускається застосовувати воду з добавками, що запобігають її замерзанню. В якості добавок не слід використовувати вибухо та пожежонебезпечні речовини, а також речовини 1, 2 і 3-го класів небезпеки за ГОСТ 12.1.005-88 в кількостях, від яких при аварії можуть виникнути виділення з концентраціями що перевищують нижню концентраційну межу поширення полум'я (НКМПП ) та ГДК в повітрі приміщення.

У той же час СНиП II-35-76 «Котельні установки» регламентує в якості теплоносія підготовлену воду:

  1. Показники якості вихідної води для живлення котлів, виробничих споживачів і підживлення теплових мереж закритих систем теплопостачання необхідно вибирати на підставі аналізів, виконаних відповідно до ГОСТ 2761-57 * «Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання. Правила вибору і оцінки якості ».
  2. Вода для підживлення теплових мереж відкритих систем теплопостачання та систем гарячого водопостачання повинна відповідати ГОСТ 2874-73 «Вода питна».

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що нормативна база, що регулює застосування незамерзаючих рідин дуже розпливчаста і позбавлена конкретики. Так само не регламентовано застосування в котельнях.

Властивості теплоносіїв

Тепер розглянемо теплофізичні властивості теплоносіїв - води й антифризів на основі етиленгліколю, пропіленгліколю та сольового розчину.

Теплоносій Температура, t°C Щільність, кг/м3 Теплоємність, Дж/(кг*К) В'язкість, кв.м/с Теплопровідність, Вт/(м*К)
50% розчин етиленгліколю 80 1023 3569 9,1*10-7 0,407
45% розчин пропіленгліколю 80 999 3820 1,1*10-6 0,391
сольовий розчин 80 1160 3960 0,6*10-6 0,518
вода 80 972 4196 3,65*10-7 0,670

Як видно з вищенаведеної таблиці, теплофізичні властивості антифризів помітно відрізняються від властивостей води.

Чим це нам загрожує на практиці в разі використання в якості теплоносія незамерзаючих рідин? Зменшенням номінальної потужності теплогенератора, зменшенням продуктивності насосів, зменшенням теплової потужності приладів опалення (радіаторів).

Антифризи на основі гліколей вельми критичні до екстремальних режимів роботи опалювальних систем, зокрема до перегріву. Якщо температура води системи в будь-якій її точці перевищить критичну для даної марки антифризу величину - відбудеться термічний розклад гліколю і антикорозійних присадок з утворенням кислот і випадінням твердих осадів. Якщо осади випадають на нагрівальні елементи котла, утворюється «нагар», який призводить до погіршення теплообміну на даній ділянці нагрівального елемента, до утворення нових осадів і до подальшого перегріву цих ділянок.

Кислоти, які утворюються в результаті термічного розкладання гліколя, починають взаємодіяти з металами системи опалення, провокуючи їх корозію. Термічне розкладання присадок може призвести до втрати захисних властивостей антифризу по відношенню до матеріалу ущільнювачів - гуми, пароніту та інш. і викликати появу течі в місцях з'єднань. Неприпустимо використання трубопроводів, що мають цинкове покриття.

Перегрів антифризу так само викликає його «піноутворення» - підвищене піноутворення, яке призводить до заповітрюванню системи.

Антифризи володіють властивістю підвищеної проникності або плинності. Чим більше різьбових з'єднань, прокладок, ущільнень, тим більше вірогідність появи течі. Неприємна особливість полягає в тому, що течі часто з'являються тоді, коли опалення вимкнене і система охолола. При охолодженні відбувається зменшення об'єму металевих з'єднань і, як наслідок, поява мікротріщин, за якими починає сочитися антифриз. З цієї причини всі з'єднання в системі опалення повинні бути доступні для огляду і ремонту. Ні в якому разі не можна приховувати їх під штукатуркою, облицюванням або в моноліті.

Висновки.

При конструюванні котлів, виробник виходить з того факту, що теплоносієм системи опалення буде вода. Виходячи з теплофізичних властивостей теплоносія, визначається обсяг котлової води, величина умовних проходів теплообмінника, конфігурація теплообмінника, величини спрацювання автоматики та безліч інших чинників.

Виробник при проведенні внутрішньозаводських і сертифікаційних випробувань (в яких в якості теплоносія використовується вода) має чітке уявлення про робочі параметри котла і спрацьовування запобіжних пристроїв.

У разі використання в якості теплоносія незамерзаючої рідини (антифризу)який за своїми теплофізичними властивостями відрізняється від теплофізичних властивостей води, виробник просто не уявляє, як поведе котел себе в тій чи іншій ситуації і природно, не може гарантувати коректну роботу устаткування.

Тому використання в якості теплоносія системи опалення будь-якої рідини, відмінної від води, веде до відмови виробником від гарантійних зобов'язань на обладнання.

http://www.aton.ua/uk/for-clients-where-buy/articles/325-water-or-antifreeze

Реклама: